Şans Noktası Nedir

Şans noktası; Ay, güneş ve yükselen burç dereceleri ile hesaplanır. Şans Noktası, temelde kişinin fiziksel anlamda dünyayla nasıl ilişki kurduğunu, beden ve sağlık durumunu, refahını ve aynı zamanda da kariyerini belirtir. Ay’dan yola çıktığı için; feminen, pasif ve yanıt vericidir; bireyin başına gelenleri ve tutkuları da gösterir.

Şans Noktası Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama, Ay ve Güneş arasındaki yayın hesaplanması esasına dayanır. Ay'ın ya da Güneş’in pozisyonları birbirlerinden çıkarılır ve çıkan sonuç yükselen burç derecesine eklenir. Modern astrolojide şans noktası için, gece ve gündüz haritalarına göre iki ayrı formül kullanılır.

• Gündüz haritaları için şans noktası; Yükselen burç derecesi + Ay - Güneş şeklinde,

• Gece haritaları için şans noktası ise; Yükselen burç derecesi + Güneş - Ay şeklinde hesaplanır.

Şans Noktası Ve Fortuna Sistemi Nedir?

Şans Noktası, gezegenler ya da ay düğümleri gibi birer nokta değil; aynı zamanda ev sisteminin bir başlangıcıdır. Modern Batı astrologları, Şans Noktasını ilk evin başına koyarak yükselen olduğunu düşünüp diğer evleri de eşit ev sistemine göre dizdikleri zaman, evler karakteristik olarak ayrılmış olur.

Fakat klasik astrologlar bu işlemi daha farklı yaparlar. Şans noktasını ilk ev olarak gösterdikleri, ikincil harita sistemine "Fortuna Sistemi" ismini verirler. Şans noktasısın burcu Fortuna Sistemi’nin birincil evidir. Fortuna Sisteminin birincil evi 0 dereceden başlayarak 30 dereceye doğru gider ve şans noktası bulunduğu derece içinde bu ev yer alır. Şans noktası ile aynı burçta bulunan herhangi bir gezegen yine ilk evde yer alır. Şans noktası derece değil, derecenin yer aldığı burçtur. Burçlar ve evler ayrı tutulmadığı için, evler diğer burçların ilk evdeki burçla olan ilişkisine bağlı oluşan rollerdir. Benzer şekilde Yunanlılar bu harita sistemine "Athla Çemberi" derler. Klasik yazarlar da aynı zamanda şans noktasının ve çıkan ev sisteminin beden, sağlık ve duygusal ihtiyaçlardan meydana gelen tepkilerle bağlantılı olduğunu söylerler.

Vettius Valens'e Göre Şans Noktası

Vettius Valens; Şans noktasının hayatın ta kendisi demek olduğunu savunmuştur. Şans noktasından başlayarak 10. burcun toplum içindeki şöhretin; 7. burcun Alçalan'ın; 4. burcun ise yeraltında kalan kaynakların ve geri kalan tüm burçların da haritada bulunan diğer alanların gücüne sahip olduğunu belirtir. Şans Noktasının burcu ve yönetici gezegeni meslek konusunda; Şans Noktasından başlayarak 10. burç, mesleğin hizmet ettiği fiili sosyal rolü, para kazanma şeklini tarif etmek açısından da oldukça önemlidir. Şans Noktasından başlayarak 11. burcun kişinin ne kadar ve nasıl para kazanacağını belirlemede özel bir role sahiptir. Şans noktasından başlayarak 11. burçta kötücül gezegenlerden biri bulunursa ve bu gezegen yönetici ya da yücelmedeyse kişinin para kazanırken haksızlık veya sahtekarlık yapacağının göstergesi olur. Varlık evinin yöneticisi ve şans noktasının yöneticisinin yanık olması da, kişinin mal varlığının azalmasının göstergesi olur.

DMCA.com Protection Status