Rahat Bir Şekilde Astrolojiyle İlgilenmek

İnsanlar yaradılışlarından itibaren bir dine mensup olma ihtiyacı duymuş veya tam tersi hiçbir dinin kurallarına dahil olmamak adına bir din adayı olmamıştır. Evrendeki varoluşunun bir tesadüf olmadığına inanan insanlar kendi ruhlarına ithafen bir din arayışına girmiştir. Dünyada çok yönlü dinler vardır. Ve her dinin kendine özgü kuralları vardır. İnsanlar bu dinler arasından kendine en yakın olanı seçer. Evrende tesadüfen var olduğunu düşünen kitle ise dine mensup olmadan, kendi karar ve kurallarıyla rahat bir şekilde yaşamına yön verir.

Dindeki Kurallar

Her dinin kendine özgü örf ve adetleri vardır. İnançlara göre insanın takındığı hal ve hareketlerde değişiklik gözlemlenir.

Dindeki Kuralların Astrolojiyi Etkilemesi

İnsanlığın varoluşundan bu yana yaşadığımız gezegenin dışındaki gezegenler insanların ilgi alanı olmuştur. Yıldızların, galaksilerin, gezegenlerin duruş konumları ve açıları bazı bilimlere konu olmuştur. Bu konular sayesinde burçlar ortaya çıkmıştır. Gökyüzündeki yıldızların duruşları 12 birbirinden farklı burçların simgesi olmuştur. Bu burçların isimleri: Boğa, kova, koç, yengeç, oğlak, aslan, akrep, balık, ikizler, başak, terazi ve yaydır. Her burcun belli bir gün aralığı vardır. Her burcun farklı özellikleri vardır. İşte asıl mesele burada başlar.

Astroloji kendini konuşturdukça farklı farklı durumlar ortaya çıkar. Bu durumlar din ile de bağdaştırılır. İnsanlar astrolojiyi yakından inceledikçe sahip olduğu düşüncelerini de değiştirir. Astroloji sayesinde kendilerini tanıdıklarını düşünürler bir nevi. Çünkü her burcun kendine özgü karakteristik özellikleri vardır. Gezegenlerin yaptığı açılar değiştikçe burçlara olan etkileri de değişir.

Aslında insanları kalıplara sokmak da denilebilir ya da tam tersi olarak evrenin içerisindeki Dünya'nın ne kadar küçük bir yer olduğunu ve haliyle insanların birbirine benzeyebileceğini kanıtlar bu astroloji olayı. Burçların karakteristik özelleri belirlemekte sorun yoktur çünkü bazı dinlerde de burçların var olduğunu ve insanların karakteristik özelliklerini anlattığını söyler. Bu dinlerden birisi de İslam dinidir.

İslam dinine mensup insanlara Müslüman adı verilir. Müslümanlar kendi yaratıcılarının Allah olduğuna inanır. Ve buna inananlar yaratanın sadece Allah olduğunu, hayatlarına yön verenin de Allah olduğunu bilirler. Hayatlarında olacakları başka yerden öğrenmeye çalışmak ve ona inanmak İslam Dininde günah kabul edilir. Çünkü bu bir şirktir. Yani Allah'ın varlığını reddetmektir.

Astroloji sadece insanın kişilik özelliklerini belirlemekle kalmaz, günlük, haftalık, aylık ve yıllık yorumlar yapar kişinin hayatına yönelik. Ve insanlar artık gelecekte yaşayacağı şeyleri bu yorumlardan öğrenmeye çalışır ve inanır. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de burçların kişilik özellikleri belirlemesi hakkında konuştuğu ayetler mevcuttur. Ama İslam Dinine göre, gelecekte olacak şeyleri bilenin sadece Allah olduğuna inanıldığı için astrolojinin gelecek hakkındaki yorumlarına inanmak Allah'a şirk koşmak olacağından günah olarak kabul edilir. Nihayetinde kişi Müslüman ise astrolojinin gelecek yorumlarına inanmanın günah olduğunu ama kişilik özelliklerine inanmanın günah olmadığını bilir.

DMCA.com Protection Status