Onikinci Ev (12. Ev)

Astrolojide onikinci ev bilinç altını, hayalleri ve rüyaları bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri,kişinin duyduğu güvensizlikleri,sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar üzerinde söz sahibidir.Kişinin ruhsal yapısını ve manevi kapasitesini gösterir.Gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlarda 12.evin yönetimi altındadır.Vücudumuzun ayaklar, sinir sistemi, vücut sıvıları, lenflder bu evin etkisindedir.

Doğum haritasında 12. Evin yönetici gezegeni Neptün sahibi ise balık Burcudur.

Astrolojide 12. ev kişinin iç dünyasını ve ruhsal durumunu anlatır. Sezgiler, hayalgücü, bilinçötesi ile ve Tanrısal güç ile bağlantıyı gösterir. Geçmiş, kendine acımayı yada ruhsal sıkıntıları anlatabileceği gibi, tam tersine egoyu aşıp, evrensel sevgiye ve yüksek ruhani niteliklere ulaşabilmeyi de anlatır. Gizli kalmış konuları, olayları, gizli düşmanlıkları içinde barındırır. Fedakarlık, empati ve ince sezgi yeteneği bu evle bağlantılıdır. 12. ev kişiyi aydınlanmaya ulaştıran son evdir. Meditasyona yatkınlık verir. Bu evdeki gezegenler kişinin kendi iç dünyası ile ilişki kurma biçimini etkiler.

DMCA.com Protection Status