Astrolojiyle İlgilenmek Büyüyle İlgilenmek Midir?

Astroloji dünyaca kabul görmüş, gök cisimlerini inceleyen ve bu cisimlerin konumunun dünyaya, insanlara olan etkisini gözlemleyen bir bilim dalıdır. Astrolojiye göre her insanı etkileyen bir gezegen, yıldız konumu veya doğa olayı vardır. Bu olaylar kişilerin karakterlerini oluşturup bazı dönemler de daha öfkeli ya da pasif kalmalarına neden olur, aldıkları kararları dahi etkiler. Günümüzde astrolojiye, burçlara olan inanış oldukça fazladır. Öyle ki bazı aileler çocuklarının hangi özelliklere sahip olmasını istiyorsa ona göre bir burç seçerek doğumunu ona göre ayarlamaktadır.

Astroloji, falcılık ile büyüye nazaran oldukça geniş bir alana yayılmış, pek çok yer de hükmünü sürmüştür. Mesela, Osmanlı Devleti'nde falcılık faaliyetleri dinen yasaklanmışken astroloji yasaklanmamış ve bilim olarak kabul edilmiştir. Hatta o dönemde astroloji ile ilgilenen kişilere müneccim ismi verilmiştir. Müneccimler oldukça saygı gören kişiler olmuştur. Büyü ise görünmeyen varlıklarla ilişkilendirilir. Doğaüstü bazı güçlerin insanlar tarafından yönlendirilebileceğine dair bir inanışı kapsar.

Özellikle orta çağda büyü ve cadı kavramları had safhaya ulaşmış ve büyü, dini bir suç olarak kabul edilmiştir. Genellikle kadınların üzerine yıkılmış olan bu suçla binlerce kadının canına kıyılmıştır. Birçok ülkede, 1700'lü yıllarda, büyücülüğü suç sayan yasa kaldırılmış ve idamlar durdurulmuştur. Bunun da sebebi büyünün insanlar üzerinde ki etkisinin azalmasıdır.

Günümüzde büyüye olan ilgi bir kesim için hala sürmekte ve korkuya neden olmaktadır. Ancak bilginin gelişmesi ve bilime olan inanış çoktan büyünün önüne geçmiştir.

Astroloji ve Büyü Arasındaki fark

Astroloji gözle görülebilen, kesin verilere dayanan bir istatistik bilimi iken büyü gözle görülmeyen varlıklara dayalıdır. Astroloji için kuşkusuz bilgi ve zeka, geniş bir araştırma için ciddi bir sabır gerekmektedir. Dolayısıyla astrolojiyle ilgilenmek büyüyle ilgilenmek değildir.

Astrolog Olmak

Astrolog olabilmek için çok fazla kitap okumak ve doğru bilgi veren kitapları diğerlerinden ayırabilmek önemlidir. Çünkü ticari amaçlı, dikkat çekmek ve insanları yönlendirmek için yazılmış pek çok kitap bulunmaktadır. Bu kitapları ayırmak dahi ciddi bir zamana mal olacaktır. Bunun yanında bir uzmandan ders alınması oldukça önemlidir. Her bilim dalında olduğu gibi, astrolog olmak için de ciddi bir emek gerekmektedir.

DMCA.com Protection Status