Astroloji Nasıl Doğmuştur?

Astroloji, her şey gibi, insanın merakından doğmuş bir ilimdir. Evreni ve kendini anlamaya çalışan insan, gezegenlerin konumlarını ve hareketlerini gözlemleyerek yeryüzünün ve kendilerinin nasıl etkilendiğini bulmaya çalışmışlardır. Kısaca astroloji, insanın bilme isteğinden hasıl olmuştur.

Astrolojinin Orijini

Astrolojinin kökeni Babil’e kadar uzanır. Babilliler kendilerine ait horoskop çıkarmayı öğrenmişlerdir. Babil’den sonra Doğu Akdeniz, Mısır ve oradan da Yunanlılara kadar uzanmıştır. Astroloji on yedinci yüzyıla dek, bir ilim olarak saygı görmüştür, tıpkı tıp, kimya ve diğer bilimler gibi.

Astroloji Haritalarının İlk Örnekleri

Araştırmacılar, Hırvatistan’da, iki bin yıl öncesine dayanan tahtadan yapılmış bir düzlem keşfetmişlerdir. Bu tahta düzlemin üzerinde burç kuşağı ve horoskop dediğimiz astroloji haritalarının çizili olduğunu görmüşlerdir. Bu tahta düzlemde, Yengeç, İkizler ve Balık sembollerinin çizimleri vardır ve ayrıca bu horoskopun kişinin doğum haritasını gösterdiği bulunmuştur.

Astrolojinin Mitolojik Kökeni

Mitoloji, birçok şeyin olduğu gibi, astrolojinin de kökenidir. Her burcun mitolojik bir kökeni vardır. Cesaretin, savaşın ve mücadelenin simgesi olan Koç burcu, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olan Ares ve yine bir savaş tanrıçası olan Athena ile özdeşleştirilir. Yine Yunan mitolojisine göre Boğa burcu da Eros’u simgelemektedir. İkizler burcu, bilgeliğin simgesi Hermes’e aittir. Yengeç bir anaç burçtur, bu yüzden mitoloji ona Hera’yı uygun görmüştür. Aslan sahne sanatlarını temsil eder bu yüzden bir müzik ve sahne sanatı tanrısı olan Apollon Aslan burcu ile temsil edilir. Başak, Demeter ile temsil edilir çünkü verimlilik bu burcun ve bu tanrıçanın ortak simgesidir. Terazi, güzelliğin temsil edildiği bir burçtur bu yüzden Afrodit ile anılır.

Akrep, klasik astrolojide Plüto tarafından yönetilir ve yeraltını temsil eden Plüto, Hades ile özdeşleşmiştir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter’dir ve Jüpiter zaten Roma mitolojisinde Zeus’un ta kendisidir. Dayanıklılık, sebat etme ve kararlılık simgesi olan Satürn’ün temsil ettiği gezegen Oğlak’tır ve mitolojik karşılığı Saturnus’tur. Kova, yine bir başka tanrı olan Uranus ile temsil edilir çünkü yönetici gezegeni Uranüs’tür. Balık ise Neptün yönetici gezegeni ile denizleri temsil etmektedir. Denizlerin tanrısı da Poseidon’dan başkası değildir. Bu yüzden Balık, Poseidon ile özdeşleştirilir.

Burçlar Nasıl Oluşmuştur?

Kaldeliler, Güneş, Ay ve tüm gezegenlerin bir eksen etrafında döndüklerini belirlediklerinde, şimdi astrolojide on ikisini kullandığımız burç kuşağını da güncellemişlerdir. Kaldeliler, Sümerliler zamanında on sekiz tane olan burç sayısını yaptıkları hatasız gözlemle on ikiye indirmişlerdir. Bu güncellemeden sonra her burç kendi içerinde otuzar dereceye bölünmüştür. Daha sonra sırasıyla bu on iki burç kuşağı isimlendirilmiştir. İşte şimdiki Zodyak sistemi yani burç kuşağı bu şekilde belirlenmiştir. Günümüzde hâlâ Kaldelilerin kullandığı sistem kullanılmaktadır. Burç kuşakları arasında otuzar derece vardır. Bir astroloji haritası toplamda üç yüz altmış derecedir.

DMCA.com Protection Status