Astroloji Haritası Nasıl Okunur?

Bir astroloji haritasını okumak, yani yorumlamak, sembolleri ve evlerin anlamlarını öğrendikten sonra kolaylaşır. Astroloji haritası on iki tane evden oluşur. Astrologlar tarafından gezegenlerin bu evler içine konumlandığı belirlenmiştir ve buna göre yorumlanır.

Astrolojide Evlerin Anlamları

-Birinci ev, bizim yükselen burcumuzun temsil ettiği evdir. İnsanların dışarıdan nasıl göründüğünü belirler. Bizim personamızdır, dış görünüşümüzdür. Sağlığımız, bedensel ve genel durumumuzdur.

-İkinci ev, her türlü kaynaklar, hali hazırda elimizde olan her şeydir. Maddi durumumuz da buradan görülebilir.

-Üçüncü ev, iletişim evidir. Aynı zamanda, dil, zihin, düşünce, yazı işleri, yakın seyahatler, kardeşler ve yakın çevremiz bu evle temsil edilir.

-Dördüncü ev, yuva alanımızdır. Duygusal emniyet, güvende hissedip hissetmediğimiz ve baba figürü bu evin konularıdır.

-Beşinci ev, zevk evidir. Hayattan zevk aldığımız konular, çocuklar, cinsellik, sahne sanatları, yayıncılık, yaşam sevinci, hobiler, flört, beşinci ev alanına giren konulardır.

-Altıncı ev bizim sağlık alanımızdır. Günlük rutinimiz, sağlığımız, evcil hayvanlar, çalışanlar, bu evle ilişkilendirilir.

-Yedinci ev, evlilik, ilişkiler, anlaşmalar, taahhütler ve aynı zamanda açık düşmanlar evidir.

-Sekizinci ev, başkasından gelen paralar krediler, borç ve giderler, ölüm, kazalar, ölüm ötesi konular bu ev üzerinden yorumlanır.

-Dokuzuncu ev, ilahi bilimler, inançlar, hukuk konuları, yabancılar, yurt dışı konuları, yükseköğrenim, yabancı diller bu evin ilgi alanlarıdır.

-Onuncu ev, kariyer alanımızdır. Kişinin toplumdaki görünürlüğü bu evle ilgilidir.

-On birinci ev, topluluklar, gruplar, arkadaşlar, şanslar, fırsatlar ve geleceğe dair umutlar bu evde şekillenir. İşten gelen para da on birinci evle alakalıdır.

-On ikinci ev, kapalılık, izolasyon, hastaneler, hapishaneler yani kapalı olan her yer, kronik hastalıklar bu evin konularıdır. Bilinçaltı, kolektif bilinçaltı ve şifa ve anne karnını da temsil eder.

Astrolojide Açıları Nasıl Okuruz?

Gökyüzünde gezegenler hareket ederken birbirleri arasında birçok açı oluştururlar. Astroloji haritasında en çok dikkat edilen açılar kavuşum, karşıt, kare, sekstil ve üçgen açılarıdır. Kavuşum açısı sıfır derece, karşıt açı yüz seksen derece, kare açı doksan derece, sekstil açı altmış derece ve üçgen açı yüz yirmi derecedir. Üçgen ve sekstil açılar genelde enerjilerin uyumlu ve kolay aktığı açılar olarak kabul edilir. Yani birbiri arasında açı yapan gezegenler bu açılarda, sembollerini rahat çalıştırırlar. Kare ve karşıt açılarda ise enerji zor akar. Engeller, zorluklar ve mücadeleler getirir. Kavuşum açısı kimi zaman güçlü bir enerji sağlar kimi zaman dezavantaj yaratır.

Gezegenlerin Evlerdeki Konumları

Birinci evdeki Venüs, kişiye dış güzellik verecektir. Mars ikinci evdeyken para konusunda mücadele getirir, dördüncü evdeki Satürn aile ve yuva konularında ağır sorumluluklar getirir, onuncu evdeki Jüpiter toplumsal tanınırlığı artırır, ün verir. Neptün yedinci evdeyken, evlilik hakkında gerçekçi olmayan beklentiler verir. Sekizinci evdeki Ay, telepati gücü verir.

DMCA.com Protection Status