Astrologlar Astrolojiyi Nasıl Öğrendi

Öncelikle astroloji, yıldızların yer olayları üzerindeki etkisini belirlemeye ve bu etkileri göz önünde tutarak geleceği önceden bildirmeye yarayan falcılık sanatıdır. Yapılan tanımlamayı kimi astrologlar sanat olarak nitelerken kimisi zanaat kimisi de bir bilim olarak görmektedir. Astrolojinin bilim olarak görülmesinin sebebi astrolojinin belirli kural ve ilkelere dayanmasıdır. Tabii bilim insanları bu olguyu kabul etmezler, astrolojiyi bilim dışı etkinlikler olarak yorumlarlar.

Astrolog olmak isteyen bir kişi genellikle çevrede bulunan astroloji kitaplarına yönelir ve geniş bir bilgi toplayarak ünlü astrologların tavsiyesi üzerine bazı göksel olayları ünlü astrologların yorumlamasıyla ezberlemeye kalkışır. Fakat astroloji tam olarak bir bilim veya ezberlenmesi gereken bir olgu değildir. Astroloji nasıl öğrenilmez sorusunun cevabı kitapları bağlı kalmaktır.

Hiçbir kitap yeni bir astroloğa yol göstermekten başka bir şey vermez. Ünlü astrolog yorumlarını bilmek yeni astroloğu bir yere götürmez. Önemli olan eldeki verilerin incelenerek bu göksel olaylara dayanan verileri astroloğun kendi yorumlamasıyla ortaya çıkardığı şemalardır. Bu şemalar ileride benzer olayların yaşanması durumunda astroloğa önemli kazanımlar katacaktır.

Astrolog Olma Yolunda Püf Noktalar

• Astrolojiye dair okunan kitaplar doğrultusunda kendi yorumlarını oluşturmak

• Bu kitaplardan astrolojik hesaplamaları öğrenmek

• Çevresindeki insanlarla bol bol pratik yapmak

• Kendi başına incelediği göksel olaylarının düzenli olarak bilgi akışını işlemek gibi aktiviteler sayesinde astrologlar astrolojiyi öğrenme yolunda adımlar atarlar

Astrolojik hesaplamalar dendiğinde kimi insan bu hesaplamaların aşırı karışık olduğunu düşünür. Fakat günümüzde kullanılan bazı bilgisayar programları sayesinde bu hesaplamalar, kısa süre içerisinde yapılarak astrolojik yorumlamalarda ana veya kimi zaman da yardımcı unsur olarak işe yaramaktadır. Kimi astrologlar bilgisayarlara göksel (yıldız) haritalarını işleyerek zaman ve olaylar doğrultusunda hesaplamalar yaptırırken kimileri de hazır, kalıplaşmış cümlelerle beraber astrolojik yorumları bilgisayara yaptırmaktadır.

Doğruluğu ya da anlaşılması tartışılan bu yöntem profesyonel astrologlar tarafından tercih edilmemektedir. Çünkü profesyonel bir astrolog yorumlamalarına hem bilgisayardan aldığı verileri, hem geçmişten bugüne edindiği deneyimleri hem de içsel sezgilerini katarak doğru, anlaşılabilir ve keskin tahminlerde bulunur. Zaten bir astrologdan istenen de budur.

DMCA.com Protection Status